Metabola syndromet

Vad är det metabola syndromet? Utan att länka till wikipedia eller ge en fullständig vetenskaplig utläggning beskriver jag det fritt:

Det metabola syndromet är en samling av sjukdomar eller problematik som ofta samexisterar och ibland även hjälper varandra till att ge en individ försämrad hälsa. Jag tänkte inte heller ge en fullständig bild utan utgår från de delar jag drabbats av och vad jag gör åt dem. Se det som en beskrivning av min problematik och hur jag tacklade problemen. Ta lärdom eller inspiration. Följ mina tips om du vill, de har hjälpt mig, men jag är inte formellt utbildad inom hälsa och sjukvård och jag kan därför inte ställas till svars om du testar vad jag föreslår.

De delar av det metabola syndromet jag själv lider av är:

  • Övervikt, en gång i tiden morbid sådan.
  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Insulinresistans (tänk Diabetes typ 2, även om jag inte fått diagnos eller behandling)

Följdeffekter av det metabola syndromet som jag haft – men kanske inte riktigt förstått förrän nyligen att effekterna var så tydligt reversibla.

  • Psoriasis
  • Acanthosis nigricans (mörka fläckar i t ex armhålor eller andra hudveck)

Det är som sagt svårt att säga vad som påverkar vad. Min plan, även om den inte är realiserad ännu, är att beskriva det metabola syndromet som det drabbat mig och hur jag tror att de korrelerar med varandra. Jag tänkte också försöka beskriva det här på olika vetenskapliga nivåer. En snabbläst sammanfattning, en populärvetenskaplig beskrivning och en beskrivning som är så pass djuplodande jag kan beskriva den utifrån mina kunskaper och de informationskällor jag hittar.

Så det här kommer att vara ett pågående arbete där jag lägger tid när jag finner den. Målet är att i alla fall skriva de snabbläsbara sammanfattningarna först och därefter fördjupa informationen eftersom. Eftersom sidorna blir klara kommer de att dyka upp som länkar på den här sidan, samt i menyträdet på bloggen.

Senast uppdaterad: 2013-01-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *