Boom goes the HIV molecule…

We’ve made huge advances toward conquering HIV, the immune-system-crippling virus that causes AIDS. But this disease still exists, causing nearly two million deaths annually, in large part because the virus develops drug-resistant mutations so quickly.
via Pocket http://gizmodo.com/a-new-frankenstein-molecule-makes-hiv-cells-self-destru-1350143672

Jag har alltid gillat när kroppsfientliga organismer inte får chansen att attackera eller ta över kroppen – eller ersätta kroppens naturliga funktionalitet. Jag gillar extra mycket när främmande och fientliga organismer exploderar eller manipuleras till att detonera utan övriga skador. Det här verkar vara (ännu) en sådan metod. Jag håller naturligtvis tummarna för att det här är en framkomlig väg att komma närmare utrotande av denna farsot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *