Möjlig behandling av Parkinsons…

Den här forskningen är intressant av flera skäl. I sammanfattning handlar det om att föda celler med ett substrat som höjer aktivitetsnivån i cellen. Självfallet har inte forskningen kommit i mål ännu, men det är intressant att forska vidare på. I det här fallet kan man alltså i experiment minska försämringen hos de celler som orsakar Parkinson. Om det här, åtminstone delvis, är ett nytt sätt att angripa forskning och botemedel går det säkert att hitta synergiska effekter. Alla sjukdomar som innebär degenerering av cellulär funktion skulle i teorin kunna behandlas med motsvarande metoder.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *