Glukosbelastningstestet har börjat

De närmaste två timmarna är nu utstakade! Jag ska göra så lite som möjligt de närmaste två timmarna. Äntligen någonting jag är riktigt bra på!
För ungefär 15 minuter sedan gjordes det ett hål i fingret och mitt fastesocker uppmättes. Lite urin i en mugg och därefter ett avgörande om jag skulle få göra testet eller inte. Som jag förstod det så gör man inte testet om sockret är för högt. Jag antar att det har med

Do no harm

att göra…
Hur som helst, inget socker i urinet och ett nytt personbästa när det gäller uppmätt blodsocker: 5,4 – vilket innebär att jag nu ligger inom de normala ramarna!
Så nu sitter jag så inaktiv som jag bara kan och låter 300ml vatten och 75g glukos bearbetas på ett, vad jag hoppas, så normalt och effektivt vis som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *